Oznámení o uzavření Jiráskova koupaliště v létě 2021

V letní sezóně 2021 zůstane Jiráskovo koupaliště pro veřejnost uzavřené. Důvodem uzavření je plánovaná rekonstrukce dětského bazénu a brouzdaliště. Dětský  bazén bude nerezový a jeho součástí bude i brouzdaliště pro nejmenší děti  s vodními atrakcemi. Současně budou vybudovány i nová brodítka se sprchami. Cílem rekonstrukce je zvýšení komfortu pro naše návštěvníky koupaliště.

V době uzavření Jiráskova koupaliště a uvolnění protiepidemických opatření bude pro veřejnost otevřen krytý plavecký bazén. V případě hezkého počasí bude otevřena terasa s lehátky a bude upravena provozní doba. Děkujeme za pochopení.

Plavky - upozornění pro návštěvníky

Vstup do bazénu je povolen v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného, přiléhavého materiálu, nebo z volného nenasákavého  materiálu. Nepřípustné jsou zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob.

Dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické Vyhlášky 238/2011Sb., je provoz bazénu ve věci výkladu tohoto obecně považován za činnost, která je epidemiologicky závažná. A proto je povinností provozovatele bazénu zajistit odpovídající kvalitu vody, hygienu provozu a především ochraňovat zdraví a bezpečnost návštěvníků.

Šortky z plátna či bavlny, s kapsami, zipy, kovovými knoflíky či jinými ozdobami ničí zařízení bazénu a výrazně zhoršují kvalitu vody (zvyšují zákal rozpouštěním pracích prášků a barviv, zanášejí smetí, bakterie, prach, nitě a různé předměty – kapesníky, mince, obaly od potravin atd.)

Tímto opatřením nám jde o zdraví a spokojenost Vás, našich zákazníků.

Věříme, že toto rozhodnutí budete respektovat.

Plavky je možné zakoupit na pokladně PB. 

Pravidla vstupu do bazénu

PRAVIDLA VSTUPU DO BAZÉNU

Zákazník při vstupu nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokáže, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňuje podmínky, které vyžaduje mimořádné opatření MZ:

  • doložení negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů,
  • doložení negativního výsledku POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu.
  •  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                        - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                        - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zákazník je povinen používat respirátor nebo obdobný prostředek dýchacích cest v prostoru vstupní haly, v komunikačních chodbách a v  šatnách .

Zákazník je povinen dodržovat 2m rozestupy.

Pro vstup nelze akceptovat samotesty , čestné prohlášení a ani potvrzení o absolvování testu od zaměstnavatele / samotesty ze škol, toto nařízení se nevztahuje na sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy.

Děkujeme za dodržování pravidel .

 

Znovuotevření stadionu Hamra

Od pondělí 19.4.2021 otevíráme atletickou dráhu  pro veřejnost na stadionu Hamra. Otevřeno bude pondělí, středa a pátek v časech 15-19 hodin. Zatím bez možnosti využití zázemí a WC .

Číst dál: Znovuotevření stadionu Hamra