Pravidla vstupu do bazénu

PRAVIDLA VSTUPU DO BAZÉNU

Zákazník při vstupu nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokáže, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňuje podmínky, které vyžaduje mimořádné opatření MZ:

  • doložení negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů,
  • doložení negativního výsledku POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu.
  •  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                        - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                        - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zákazník je povinen používat respirátor nebo obdobný prostředek dýchacích cest v prostoru vstupní haly, v komunikačních chodbách a v  šatnách .

Zákazník je povinen dodržovat 2m rozestupy.

Pro vstup nelze akceptovat samotesty , čestné prohlášení a ani potvrzení o absolvování testu od zaměstnavatele / samotesty ze škol, toto nařízení se nevztahuje na sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy.

Děkujeme za dodržování pravidel .