Informace o příspěvkové organizaci

Městské zastupitelstvo zřídilo příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Náchoda dne 12. září 1996 pod číslem III od 1. 1. 1997.
Příspěvková organizace Sportovní zařízení města Náchoda je aktivním členem  následujících profesních sdružení
Aliance dětského plavání – ADP - www.alianceplavani.cz
Asociace bazénů a saun ČR – ABAS ČR - www.abascr.cz
Asociace pracovníků v regeneraci – APR ČR - www.aprcz.cz
 
I. Zřizovatel
Název: Město Náchod, okres Náchod
Sídlo:   Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod
IČO:    00272868
 
II. Příspěvková organizace
Název: Sportovní zařízení města Náchoda
Sídlo:   Pražská 178, 547 01 Náchod
IČO:    62731891
 
III. Vymezení předmětu a účelu činnosti
 
a) Hlavní činnost:
Příspěvková organizace se zřizuje za účelem zajišťování sportovního a rekreačního vyžití pro občany všech věkových kategorií, včetně zajišťování činnosti „Centra péče o matku a dítě“ v rámci veřejně prospěšné činnosti.
1. Krytý plavecký bazén
P.O. zajišťuje provoz a údržbu krytého plaveckého bazénu a poskytování sportovně-rekreačních služeb ve všech jeho provozních částech dle provozního řádu a platných smluv.
Dále zajišťuje:
  • využívání bazénu k zajišťování tréninků plavců prostřednictvím smlouvy s TJ Delfín
  • zajišťování poskytování masérských služeb v rámci provozu prostřednictvím smluv s maséry, vlastnícími  živnostenské oprávnění podle provozního řádu a platných smluv
  • zajišťování provozu dle provozního řádu
  • zajišťování činnosti „Centra péče o matku a dítě“ dle provozního řádu
2. Hřiště Hamra
P.O. zajišťuje provoz a údržbu hřiště Hamra, šaten a sprch v areálu sportoviště, skatepark a víceúčelové hřiště. Na těchto sportovištích zajišťuje provoz a poskytuje sportovně-rekreační služby dle provozního řádu a platných smluv.
3. Jiráskovo koupaliště
P.O. zajišťuje provoz a údržbu Jiráskova koupaliště a poskytování sportovně-rekreačních služeb ve všech jeho provozních částech dle provozního řádu a platných smluv.
 
b) Doplňková hospodářská činnost:
1. Zajišťování reklam formou poskytnutí vývěsní plochy na provozovaných objektech, či uvnitř těchto objektů, formou vysílání místním rozhlasem či průmyslovou televizí instalovanou v těchto objektech nebo formou tisku propagačních letáků.
2. Pronajímání nebytových prostor v objektu krytého plaveckého bazénu. Zajišťování pronajímání restaurace Na Koupališti.
3. Prodej plaveckých pomůcek a plavek.